Daň z převodu nemovitostí

Při nákupu nemovitosti kupující (nabyvatel) nemovitosti je povinen zaplatit daň z převodu nemovitosti, což je 5% z dohodnuté kupní ceny nemovitosti. Při koupě novostavby od právnické osoby daň z nemovitosti je 5% z hodnoty pozemků a obecního příspěvků (pokud prodávající novostavby je fyzická osoba daň z nemovitosti se vypočítá na výši 5 % ze sjednané kupní ceny).

Daňová povinnost vzniká v okamžiku podpisu a ověření smlouvy o prodeji nemovitostí. Kupující je jako daňový poplatník povinný podat přihlášku daňové povinnosti do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy na příslušné daňové správě v CHR. Poté, co Daňova správa CHR vydá kupujícímu rozhodnutí o zaplacení daně z nemovitosti, je povinen zaplatit daň v souladu s vydaným rozhodnutím do 15 dnů po jeho obdržení.

replica watches uk
replica watches sale
replica watches uk
chanel replica uk
chanel replica handbags
fake swiss watches