Obchodní podmínky

Všeobecnými obchodními podmínkami Albedo d.o.o. upravují se obchodní vztahy mezi Albedo d.o.o. a fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen objednatel), které s Albedo d.o.o. uzavírají smlouvu o zprostředkování. Albedo d.o.o. je autorizovaná obchodní společnost, která splňuje požadavky realitní kanceláře a je zapsána do evidence realitních zprostředkovatelů při Chorvatské hospodářské komoře. V Albedo d.o.o. pracují realitní makléři, kteří jsou registrováni v seznamu realitních makléřů při Chorvatské hospodářské komoře.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRO PRODÁVAJÍCÍHO

Když Prodávající poskytne souhlas Albedo d.o.o. na zprostředkování v prodeji své nemovitosti, Albedo d.o.o. uzavře smlouvu s prodávajícím o zprostředkování. Smlouvou o zprostředkovaní v prodeji nemovitosti Albedo d.o.o. se zavazuje provádět pro prodávajícího (objednatele) následující :

 1. snažit se najít a přivést do vztahu s objednatelem osobu s cílem uzavření procesu zprostředkování,
 2. obeznámit objednatele s průměrnou tržní cenou obdobné nemovitosti,
 3. zkontrolovat doklady prokazující vlastnictví nebo jiné právo k dané nemovitosti a upozornit objednatele na: zřejmé nedostatky a možné rizika spojené s neuspořádaným katastrálním stavem nemovitosti, uvedené vlastnická práva nebo jiná práva třetích osob na nemovitost, právní důsledky neplnění povinností k třetím osobám, nedostatky stavebního povolení a užitkového povoleni v souladu se zvláštním zákonem, okolnosti povinnosti uplatňovat předkupní práva a omezení v právním systému, v souladu se zvláštními předpisy.
 4. vykonat potřebné úkoly na prezentací (prezentace) nemovitosti na trhu, inzerovat vhodně nemovitost a vykonávat všechny další činnosti dohodnuté v smlouvě o zprostředkování nemovitostí, které přesáhuji obvyklou prezentaci a na základě čeho jej vyplývá nárok na zvláštní, předem vykázané náklady,
 5. poskytnout přehled nemovitostí,
 6. zprostředkovat jednání a pokusit se dosáhnout smlouvu
 7. pokud je předmět uzavřití smlouvy pozemek, prověřit účel daného pozemku v souladu s předpisy o územním plánování, které se vztahuji na daný pozemek.

 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRO KUPUJÍCÍHO

Když kupující poskytne ústní nebo písemné souhlas Albedo d.o.o. aby ho přivedl do kontaktu s prodávajícím nemovitosti, nebo souhlas na zprostředkovaní při koupě nemovitosti, se má za to že Albedo d.o.o. s kupujícím podepíše smlouvu / objednávku o zprostředkování. Smlouvou / objednávkou o zprostředkování při koupě nemovitosti Albedo d.o.o. se zavazuje provádět pro kupujícího (objednatele) následující:
 

 1. předložit kupujícímu doklad o vlastnictví nemovitosti, která je předmětem prodeje,
 2. u notáře domluvit ověření pravosti podpisů předběžné smlouvy a smlouvy o prodeji nemovitostí,
 3. v případě, že kupní cena, která bude zaplacená z části nebo celkově úvěrem banky, zúčastnit se potvrzení smlouvy o úvěru u notáře, po které se návrh na registraci hypotéky odevzdá na Katastrální oddělení příslušného soudu na zápis hypotéky,
 4. po registraci hypotéky kupujícímu doručit řešení a výpis z katastru nemovitostí s registrovanou hypotékou,
 5. účastnit se vypletení kupní ceny a převodu nemovitosti, při které příležitosti se spíše zpráva o převodu majetku,
 6. obeznámit kupujícího se zákonnou povinnosti zaplacení daně z nemovitosti nebo podmínkami pro osvobození od daně z nemovitostí.

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ODMĚNA

K určení výši zprostředkovatelské odměny platí ceník Chorvatské hospodářské komory. Zprostředkovatelskou odměnu hradí při podpisu předběžné smlouvy o prodeji nemovitostí kupující a prodávající.

V Makarské, 21.9.2009 .

Albedo d.o.o.

replica watches uk
replica watches sale
replica watches uk
chanel replica uk
chanel replica handbags
fake swiss watches